Name Description Contact Last change
chwala unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
kolab unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
kolab-freebusy unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
kolab-utils unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
kolab-webadmin unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
libcalendaring unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
libkolab unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
pykolab unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
roundcubemail-plugin-converse unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom
sievelib unknown unknown 2020-12-06 zip gz bz2 RSS Atom